Ex-Team

 1. Mrs. Leena Chourey
 2. Mr. Vinay Jadhav
 3. Ms. Vaishali Katkar
 4. Mr. Sudheer Kumar
 5. Mr. Mukund Kakde
 6. Mr. Abhishek Singh
 7. Ms. Jayshri Kharule
 8. Mr. Rahul Naik
 9. Mr. Tushar Shirgave
 10. Mr. Dhananjay Shirke
 11. Mr. Govinda Sakhare
 12. Mr. Sanny Pathak
 13. Mr. Sagar Mangelkar
 14. Mr. Swapnil Marathe
 15. Mr. Mohid Qureshi
 16. Mr. Abhishek Sharma
 17. Mr. Siddharth Mundale
 18. Ms. Madhavi Parchure
 19. Mr. Ritesh Garg
 20. Mr. Yogesh Shishode
 21. Ms. Shalini Sharma
 22. Mr. Shiva H. Chaturvedi
 23. Mr. Ankit Kumar
 24. Ms. Shrishma Tiwari
 25. Mr. Harindra Chaudhary
 26. Mr. Arvind Agarwal
 27. Mr. Surojit Karmokar
 28. Mr. Ajay Arunchalam
 29. Mr. Harmeet Saini
 30. Ms. Jalpa Bhavsar
 31. Mr. Manish Tamta
 32. Ms. Priyadarshini Maji
 33. Mr. Ankit Garg
 34. Mr. Naveen Balakrishnan
 35. Mr. Kedar Patwardhan
 36. Ms. Aparna Ramamurthy
 37. Mr. Mayank Madhav
 38. Mr. Yogesh Jadhav
 39. Mr. Sunny Saurav
 40. Mr. Pradeep Kumar
 41. Mr. Sandip Saha
 42. Mr. Suresh Dhamapurkar
 43. Mr. Ripul Gupta
 44. Mr. Philip Tellis
 45. Mr. Jacob Daniel
 46. Ms. Bhavana Rehani
 47. Mr. Pankaj Jangid
 48. Mr.  Amit Gulhane
 49. Mr. Rahul Upakare
 50. Mr. Dharmesh Maniyar
 51. Mr. Rahul Vakil
 52. Ms. Smita Rewaskar
 53. Mr. Nitin Khanna
 54. Ms. Madhulika Karan

Project Interns

 1. Ms. Deepika Vinchurkar
 2. Mr. Bharat Subramanyam 
 3. Ms. Aisha Nair
 4. Mr. Sachin Chawala 
 5. Ms. Shubhangi K. Jadhav [Virtual Classroom]
 6. Ms. Sonali Mallick [Intelligent Tutoring System for Mathematics]
 7. Mr. Meghan Kambli [A framework for online subjective type examination]
 8. Mr. Vilas Suryawanshi [Virtual Classroom]