Ex-Team

 1. Mr. Prashant Chaubey
 2. Mr. Prakash Pimple
 3. Mr. Manoj Kumar
 4. Mrs. Leena Chourey
 5. Mr. Vinay Jadhav
 6. Ms. Vaishali Katkar
 7. Mr. Sudheer Kumar
 8. Mr. Mukund Kakde
 9. Mr. Abhishek Singh
 10. Ms. Jayshri Kharule
 11. Mr. Rahul Naik
 12. Mr. Tushar Shirgave
 13. Mr. Dhananjay Shirke
 14. Mr. Govinda Sakhare
 15. Mr. Sanny Pathak
 16. Mr. Sagar Mangelkar
 17. Mr. Swapnil Marathe
 18. Mr. Mohid Qureshi
 19. Mr. Abhishek Sharma
 20. Mr. Siddharth Mundale
 21. Ms. Madhavi Parchure
 22. Mr. Ritesh Garg
 23. Mr. Yogesh Shishode
 24. Ms. Shalini Sharma
 25. Mr. Shiva H. Chaturvedi
 26. Mr. Ankit Kumar
 27. Ms. Shrishma Tiwari
 28. Mr. Harindra Chaudhary
 29. Mr. Arvind Agarwal
 30. Mr. Surojit Karmokar
 31. Mr. Ajay Arunchalam
 32. Mr. Harmeet Saini
 33. Ms. Jalpa Bhavsar
 34. Mr. Manish Tamta
 35. Ms. Priyadarshini Maji
 36. Mr. Ankit Garg
 37. Mr. Naveen Balakrishnan
 38. Mr. Kedar Patwardhan
 39. Ms. Aparna Ramamurthy
 40. Mr. Mayank Madhav
 41. Mr. Yogesh Jadhav
 42. Mr. Sunny Saurav
 43. Mr. Pradeep Kumar
 44. Mr. Sandip Saha
 45. Mr. Suresh Dhamapurkar
 46. Mr. Ripul Gupta
 47. Mr. Philip Tellis
 48. Mr. Jacob Daniel
 49. Ms. Bhavana Rehani
 50. Mr. Pankaj Jangid
 51. Mr.  Amit Gulhane
 52. Mr. Rahul Upakare
 53. Mr. Dharmesh Maniyar
 54. Mr. Rahul Vakil
 55. Ms. Smita Rewaskar
 56. Mr. Nitin Khanna
 57. Ms. Madhulika Karan

Project Interns

 1. Ms. Deepika Vinchurkar
 2. Mr. Bharat Subramanyam 
 3. Ms. Aisha Nair
 4. Mr. Sachin Chawala 
 5. Ms. Shubhangi K. Jadhav [Virtual Classroom]
 6. Ms. Sonali Mallick [Intelligent Tutoring System for Mathematics]
 7. Mr. Meghan Kambli [A framework for online subjective type examination]
 8. Mr. Vilas Suryawanshi [Virtual Classroom]