Ex-Team

 1. Ms. Prajakta Sabale
 2. Mr. Prashant Chaubey
 3. Mr. Prakash Pimple
 4. Mr. Manoj Kumar
 5. Mrs. Leena Chourey
 6. Mr. Vinay Jadhav
 7. Ms. Vaishali Katkar
 8. Mr. Sudheer Kumar
 9. Mr. Mukund Kakde
 10. Mr. Abhishek Singh
 11. Ms. Jayshri Kharule
 12. Mr. Rahul Naik
 13. Mr. Tushar Shirgave
 14. Mr. Dhananjay Shirke
 15. Mr. Govinda Sakhare
 16. Mr. Sanny Pathak
 17. Mr. Sagar Mangelkar
 18. Mr. Swapnil Marathe
 19. Mr. Mohid Qureshi
 20. Mr. Abhishek Sharma
 21. Mr. Siddharth Mundale
 22. Ms. Madhavi Parchure
 23. Mr. Ritesh Garg
 24. Mr. Yogesh Shishode
 25. Ms. Shalini Sharma
 26. Mr. Shiva H. Chaturvedi
 27. Mr. Ankit Kumar
 28. Ms. Shrishma Tiwari
 29. Mr. Harindra Chaudhary
 30. Mr. Arvind Agarwal
 31. Mr. Surojit Karmokar
 32. Mr. Ajay Arunchalam
 33. Mr. Harmeet Saini
 34. Ms. Jalpa Bhavsar
 35. Mr. Manish Tamta
 36. Ms. Priyadarshini Maji
 37. Mr. Ankit Garg
 38. Mr. Naveen Balakrishnan
 39. Mr. Kedar Patwardhan
 40. Ms. Aparna Ramamurthy
 41. Mr. Mayank Madhav
 42. Mr. Yogesh Jadhav
 43. Mr. Sunny Saurav
 44. Mr. Pradeep Kumar
 45. Mr. Sandip Saha
 46. Mr. Suresh Dhamapurkar
 47. Mr. Ripul Gupta
 48. Mr. Philip Tellis
 49. Mr. Jacob Daniel
 50. Ms. Bhavana Rehani
 51. Mr. Pankaj Jangid
 52. Mr.  Amit Gulhane
 53. Mr. Rahul Upakare
 54. Mr. Dharmesh Maniyar
 55. Mr. Rahul Vakil
 56. Ms. Smita Rewaskar
 57. Mr. Nitin Khanna
 58. Ms. Madhulika Karan

Project Interns

 1. Ms. Deepika Vinchurkar
 2. Mr. Bharat Subramanyam 
 3. Ms. Aisha Nair
 4. Mr. Sachin Chawala 
 5. Ms. Shubhangi K. Jadhav [Virtual Classroom]
 6. Ms. Sonali Mallick [Intelligent Tutoring System for Mathematics]
 7. Mr. Meghan Kambli [A framework for online subjective type examination]
 8. Mr. Vilas Suryawanshi [Virtual Classroom]